Publication details

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) v ČR.

Title in English Epidemiology of malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33, C34) in the Czech Republic
Authors

ABRAHÁMOVÁ Jitka DUŠEK Ladislav MUŽÍK Jan ČERNOVSKÁ M.

Year of publication 2009
Type Article in Proceedings
Conference Sborník konference XVI. Jihočeské onkologické dny
MU Faculty or unit

Citation
Field Earth magnetism, geography
Keywords lung cancer, epidemiologie
Description Zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plíce jsou v české populaci 3. nejčastějším nádorem u mužů a 5. u žen, celkově tvoří 9,6% malignit v ČR. Incidence v celé populaci je dlouhodobě stabilní, při pohledu na trendy u jednotlivých pohlaví pak pozorujeme stabilní trend až mírný pokles u mužů, avšak významný růst incidence u žen. Celkem je ročně diagnostikováno 6 100-6 300 nových onemocnění, muži představují 76% nemocných a tento typ nádoru se u nich vyskytuje 3,3krát častěji než u žen. U mortality lze pozorovat obdobné časové trendy jako u incidence, ročně umírá na nádory plic 5 500-5 700 osob. V roce 2005 žilo v České republice 9 059 osob s tímto nádorem. Prevalence tohoto onemocnění neroste vzhledem k vysoké mortalitě tak významně jako u ostatních obdobě častých onkologických diagnóz (karcinom prsu, karcinom kolorekta).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info