Publication details

Příspěvek k poranění proximálního konce radia u dětí

Authors

BARTL Vladimír PLÁNKA Ladislav

Year of publication 2008
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation