Publication details

Dějiny ekonomického myšlení. Od antiky do marginalistické revoluce v ekonomii

Title in English History of Economic Thought. From antiquity to the marginalist revolution in economics
Authors

FUCHS Kamil LISÝ Ján

Year of publication 2009
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Učební text Dějiny ekonomického myšlení je zpracován jako základní učební pomůcka k předmětu Dějiny ekonomického myšlení I. Obsahově pokrývá vývoj ekonomického myšlení do vzniku ekonomie (antické ekonomické názory, kanonisté, merkantilismus), přes formování východisek klasické politické ekonomie (fyziokraté, Hume) k položení základů ekonomie jako vědy (A. Smith). V další části je popisován vývoj klasické politické ekonomie v 19. století a základní souvislosti historických a sociálních kritik (historická škola v Německu, Marxova politická ekonomie, sociální kritiky). Následuje nastínění základních souvislostí marginalistické revoluce a učení první generace rakouské školy. Závěrečná část je věnována vývoji českého ekonomického učení do konce 19. století.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info