Publication details

Detekce bakteriálních genů v transdukujících fágových částicích u druhu Staphylococcus aureus

Investor logo
Title in English Detection of bacterial Staphylococcus aureus genes in transducing phage particles
Authors

NEPEJCHALOVÁ Ivana KUNTOVÁ Lucie PANTŮČEK Roman DOŠKAŘ Jiří

Year of publication 2010
Type Article in Proceedings
Conference 25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej „MIKROORGANIZMY A KVALITA ŽIVOTA“
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Web http://cssm2010.szu.sk/
Field Genetics and molecular biology
Keywords Staphylococcus aureus; bacteriophage transduction; horizontal gene transfer; molecular diagnostics; real-time PCR
Description Druh Staphylococcus aureus je významný humánní a veterinární patogen způsobující lokální a systémové infekce. Patogenita druhu S. aureus závisí na obsahu faktorů virulence a determinant rezistence k běžně užívaným antimikrobiálním látkám. Tyto faktory virulence a rezistence jsou často kódovány mobilními genetickými elementy - genomickými ostrovy (GI), ostrovy patogenity (SaPI), chromozomovými kazetami (SCC), plazmidy. Různé druhy mobilních genetických elementů představují kolem 15 % genomu S. aureus a mohou být horizontálně přenášeny mezi různými kmeny druhu S. aureus. Jedním z mechanismů horizontálního přenosu je transdukce zprostředkovaná mírnými stafylokokovými bakteriofágy sérologické skupiny B. Cílem práce je detekce a kvantifikace bakteriálních genů přenášených fágovými částicemi a objasnění mechanismu přenosu vybraných genetických elementů, především stafylokokových chromosomových kazet, ostrovů patogenity a plazmidů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info