Publication details

Intravenózní vinorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic – konečné výsledky prospektivní studie

Authors

SKŘIČKOVÁ Jana KEILOVÁ Jana JANÁSKOVÁ Tereza KOLEK Vítězslav TOMÍŠKOVÁ Marcela KADLEC Bohdan

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info