Publication details

Diagnostické možnosti zkoušky vizuální pozornosti: Validizace metody – zohlednění faktoru věku

Authors

MICHALČÁKOVÁ Radka PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ Hana BALABÁNOVÁ Petra JEŽKOVÁ Martina KOŠŤÁLOVÁ Milena BEDNAŘÍK Josef PŘIKRYL Radovan KAŠPÁREK Tomáš

Year of publication 2011
Type Conference abstract
Citation
Related projects: