Publication details

Molekulární analýza plazmidů u exfoliatin B-produkujících kmenů Staphylococcus aureus izolovaných v letech 1998 – 2008 v České republice

Investor logo
Investor logo
Authors

KOSTÝLKOVÁ Karla RŮŽIČKOVÁ Vladislava MACHOVÁ Ivana DOSTÁLOVÁ Lucie

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Kmeny Staphylococcus aureus produkující exfoliativní toxin B (ETB), případně A (ETA), jsou hlavními původci epidermolytických infekcí různého rozsahu, a to zejména u novorozenců. Cílem této studie byla molekulární charakterizace plazmidů nesoucích gen pro ETB u reprezentativního souboru 10 kmenů izolovaných v 8 městech České republiky v období let 1998 – 2008. Prokázali jsme, že ETB-pozitivní kmeny S. aureus vyskytující se na našem území obsahují 4 různé typy etb-pozitivních plazmidů, z nichž jeden typ byl četnější než ostatní. Z výsledků vyplývá, že tyto plazmidy tvoří variabilní složku genomu S. aureus, která významně přispívá nejenom ke genetické rozmanitosti, ale také ke zvýšení virulence tohoto patogena.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info