Publication details

Klonování genů fágových lytických enzymů a jejich funkčních domén

Authors

BENEŠÍK Martin BEDNÁŘ David JANDA Lubomír DOPITOVÁ Radka DOŠKAŘ Jiří PANTŮČEK Roman

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Vhodnou alternativou léčby bakteriálních infekcí je aplikace fágové terapie. Současným trendem fágové terapie je využití fágem kódovaných proteinů. V této studii jsme se zaměřili na přípravu lytických enzymů z fágů Staphylococcus aureus, který je původcem mnoha závažných onemocnění u člověka i u zvířat. Při svém životním cyklu musí fág dvakrát překonat buněčnou stěnu bakterií, při infekci buňky, kde se uplatňuje enzym bičíková hydroláza a na konci lytického cyklu, kdy buněčnou stěnu bakterie degraduje endolyzin. Gen pro endolyzin fága 812 a jeho mutanty s širším rozmezím hostitele byl klonován do dvou typů vektorů pSP72 a pET28. Endolyzin byl detekován pomocí zymogramu a western blottu. Aktivita lytických enzymů byla testována na souboru kmenů S. aureus, které nebyly citlivé k fágu 812, nebo byly rezistentní k antibiotikům. Enzymy byly účinné proti širšímu spektru bakteriálních kmenů než samotný fág.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info