Publication details

Pozdní paréza lícního nervu po středoušní chirugii

Authors

TÓTHOVÁ E. GÁL Břetislav HLOŽEK Jiří SMILEK Pavel HOFFMANNOVÁ Daniela

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Periferni obrna lícního nervu je zřídkavou a vážnou komplikací středoušní chirurgie. Jeji nástup může být včasný nebo pozdní. Včasná paréza bývá následkem učinku lokálních anestetik a odeznivá v průběhu několik hodin nebo je následkem přímého poraněni nervu, které vede ke kompletni obrně. Pozdni paréza je definována nastupem poruchy funkce nervu s odstupem 48 a více hodin od operace. Příčina obrny je idiopatická. Za potenciální patogeny jsou považovány herpetické viry HSV 1,2 a varicela-zoster virus v rámci reaktivace latentni infekce v ganglion geniculatum. Mechanická a termická traumatizace nervu v průběhu operace je spouštěcím mechanizmem. Dalšim predispozičnim faktorem je šířka canalis Fallopi ve foramen meatale a ve středni části labyrintálniho úseku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info