Publication details

Struktura a obsah komunikace mezi učitelem a žáky

Investor logo
Investor logo
Title in English Structure and content of educational communication between teacher and pupils
Authors

ŠVAŘÍČEK Roman ŠALAMOUNOVÁ Zuzana

Year of publication 2011
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek představuje výsledky empirické studie zaměřené na učitelské otázky a žákovské odpovědi ve výukovém dialogu. Cílem je zaprvé popsat učitelské otázky, které tvoří první část základní organizační struktury výukového dialogu (Mehan, 1979) a představují až 70 % všech interakcí v hodině (Parker & Hurry, 2007). Bude vyložen celý repertoár učitelských otázek, typických komunikačních situací a zhodnocení toho, jakou roli hrají ve výukovém dialogu. Zadruhé se příspěvek věnuje žákovský odpovědím. Bude popsáno, jaké strategie používají žáci k zodpovězení otázek učitele, a dále budou otevřena některá další témata pedagogické a didaktické povahy (např. kognitivní korespondence, omezení IRF struktury, možnosti učitelů ve výuce). Příspěvek vychází z terénního etnografi ckého výzkumu zaměřeného na komunikaci mezi učitelem a žáky na 2. stupni základní školy. Sledována byla výuková komunikace v hodinách šestnácti různých učitelů na čtyřech různých školách. Data byla získána pomocí přímého pozorování a videonahrávek vyučovacích hodin, dále pomocí hloubkových rozhovorů s učiteli a žáky a dotazníků pro žáky.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info