Andragogy

Reading the word and reading the world (P. Freire).

Submit an application

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: podzim 2022)
Submission deadline until midnight 30 Apr 2022

What will you learn?

Cílem studia je připravit odborníky pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Absolvent studijního oboru Andragogika disponuje širokým spektrem znalostí vědního oboru, zná jeho principy a strukturu a rovněž i souvislosti s příbuznými obory. Absolvent navazujícího magisterského studia Andragogiky je připraven pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení andragogického výzkumu.

Studium mj. klade důraz na přípravu profesně zdatných absolventů, kteří budou znalí praxe vzdělávání dospělých, kompetenčně vybaveni pro celou škálu profesních aktivit, orientující se na mezinárodní úrovni, tzn. zaměstnatelné na konkurenčním trhu vzdělávání.

Practical training

Practical training accompanied by supervision is an obligatory part of the curriculum for this field to an extent of 100 hours. The aim of practical training is to open a space for students to gain practical skills and competencies for a work in adult education. The presentation of students‘ own work and a reflection are part of the practical training. The practical training is implemented in cooperation with contracted partners. Most of the partners are working together to implement the practical training on a long-term basis. For example, the public administration bodies are represented by the South Moravian Region government, educational institutions by Jan Amos Komensky Academy or the "Center for Education for All", the employers' organizations are represented by Zetor, a.s., among others.

Further information

http://pedagogika.phil.muni.cz/

Career opportunities

The graduates of the master‘s programme in Andragogy are prepared for expert and conceptual work in the area of lifelong learning and education of adults. Since the graduates of the programme master adequate didactic and methodological approaches to adult education, they are capable of individual planning, managing, realisation, and evaluation of multifaceted educational activities targeted at adults. In addition, graduates possess advanced knowledge and skills in empirical research methodology across the range of fundamental research designs.

Deadlines

1 Jan – 30 Apr 2022

Submit your application during this period

Submit an application

Study options

Single-subject studies

Students have a pre-defined list of required courses, which are supplemented with selective and elective courses. The student pays full attention to the single field of study chosen.

Combined studies

Combinations with programmes from Faculty of Arts

Combinations with programmes from Faculty of Economics and Administration

Andragogy as a minor degree programme

Combinations with programmes from Faculty of Arts

Combinations with programmes from Faculty of Economics and Administration

Courses – curriculum examples

An example of your study plan:

Single-subject studies

Combined studies

Follow-up studies

After completion of the Master's degree studies, it is possible to continue further studies in any programme of the Doctoral studies (after satisfying the admission requirements) in the field of educational sciences.

Study information

Provided by Faculty of Arts
Type of studies Follow-up master's
Mode full-time Yes
combined Yes
Study options single-subject studies Yes
single-subject studies with specialization No
major/minor studies Yes
Standard length of studies 2 years
Language of instruction Czech

Do you have any questions?
Send us an e-mail

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Consultant

E‑mail:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info