doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

Qualifications

Finished procedures

Habilitation procedures
Applicant's name at procedure initiation PhDr. Renata Malátová, Ph.D.
Applicant's workplace at procedure initiation Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakutla, Katedra tělesné výchovy a sportu
Procedure field Kinanthropology
Faculty implementing procedure Faculty of Sports Studies
Procedure status appointment to associate professor
Procedure initiation date 6 Nov 2019
Procedure conclusion date 1 Feb 2021
Habilitation thesis (publicly available part) The importance of breathing stereotype and intervention possibilities
Habilitation thesis reviewers prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (2. LF UK Praha)
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. (PALESTRA, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu)
doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakluta, Katedra telesnej výchovy a športu)
Reviewers' thesis reports Report 1 | Report 2 | Report 3
Public lecture 14 Feb 2020 | Lecture Evaluation
habilitation board
Chair prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (Faculty of Sports Studies MU)
Members prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. (2. lékařská fakulta UK Praha)
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD. (Lékarska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. (FTK UPOL)
doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D. (PdF Ostravská univerzita)
Board decision Board Decision
Faculty scientific board session date 21 Oct 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info