Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Assistant professor, Department of Psychology


Office: 2.58
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8263
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Identification Information
 • Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Department
 • Department of Psychology - Faculty of Social Studies
 • Department of Medical Ethics - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Employment - Position
 • Assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2011: Ph.D. Developmental Psychology, Masaryk University, Brno, the Czech Republic
 • 2004: MA Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, the Czech Republic
Employment
 • 2020 - : Faculty of Medicine, Department of Medical Ethics
 • 2001 - : Faculty of Social Studies, Masaryk University, Department of Psychogy & Institute for Research on Children, Youth and Family
 • 2000: Institute of Child's Health
Teaching Activities
 • Methodology, psychometrics, personality psychology
Scientific and Research Activities
 • Social cognition, individual differences, psychological assessment and psychometrics
  Research grants and research participations:
  GA15-20970S From decisiveness to authoritarianism
  AZV 15-30062A Impulsivity phenotypes and their clinical impact in neuropsychiatric disorders
  GAP407/12/0854 Paths to adulthood: longitudinal research of developmental trajectories and predictors of autonomy and identity
  MSM0021622406 Psychological and social characteristics of children, youth and families, development of the personality in the time of changes of modern society
  LN00A023 Centre for the research of the formation of personality in ethnical and social contexts
  MSM 142300002 Children, Youth and Family in Transition
University Activities
 • Member of Research Ethics Committee
Vybrané publikace
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Anastasia EJOVA, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER a Tomáš KAŠPÁREK. Dimensions of Impulsivity in Healthy People, Patients with Borderline Personality Disorder, and Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Attention Disorders. Thousand Oaks: SAGE Publication, 2021, roč. 25, č. 4, s. 584-595. ISSN 1087-0547. doi:10.1177/1087054718822121. URL info
 • HOLŠTAJN ZEMÁNKOVÁ, Petra, Martin GAJDOŠ, Miroslav SVĚTLÁK, Martin BAREŠ, Jan ŠIRŮČEK a Tomáš KAŠPÁREK. Processing of emotionally ambiguous stimuli in eating disorders: an fMRI pilot study. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. New York: Springer, 2021, roč. 26, č. 8, s. 2757-2761. ISSN 1124-4909. doi:10.1007/s40519-021-01130-7. URL info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Richard BARTEČEK, Jan ŠIRŮČEK, Pavel THEINER, Anastasia EJOVA, Pavlína HLAVATÁ, Barbora KÓŠA, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Impulsivity in patients with borderline personality disorder : a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD. Psychological Medicine. New York: Cambridge University Press, 2020, roč. 50, č. 11, s. 1829-1838. ISSN 0033-2917. doi:10.1017/S0033291719001892. URL info
 • JEŽEK, Stanislav a Jan ŠIRŮČEK. Česká verze Krátké škály potřeby kognitivního uzavření (NFCS-15-CZ). Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 4, s. 461-479. ISSN 0009-062X. URL info
 • MACEK, Petr, Stanislav JEŽEK, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA, Lucia KVITKOVIČOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Emerging Adults in the Czech Republic: Views Into and Across Different Domains of Life. In R. Žukauskienė. Emerging Adulthood in a European Context. London New York: Routledge, 2016. s. 175-201. A Psychology Press. ISBN 978-1-138-80847-8. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Jakub CHROMEC, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomáš URBÁNEK a Milan BRÁZDIL. Deja vu experiences in healthy Czech adults. The Journal of Nervous and Mental Disease. Williams & Wilkins, 2016, roč. 204, č. 12, s. 925-630, 6 s. ISSN 0022-3018. doi:10.1097/NMD.0000000000000573. URL info
 • BAĎURA, Petr, Erik SIGMUND, Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ, Dagmar SIGMUNDOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Jitse P. VAN DIJK a Sijmen A. REIJNEVELD. Is Participation in Organized Leisure-Time Activities Associated with School Performance in Adolescence? PLOS ONE. Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 4, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0153276. URL info
 • NGUYENOVÁ, Mai Hoa a Jan ŠIRŮČEK. Bikulturní zkušenost a její vliv na identitu mladých Vietnamců v České republice. In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016. s. 103-111. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1. info
 • ŠIRŮČEK, Jan, Adam ŤÁPAL a Pavla LINHARTOVÁ. Potřeba poznávání: Studie psychometrických charakteristik zkrácené české verze Škály potřeby poznávání. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2014, roč. 58, č. 1, s. 52-61. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7367-836-4. info
 • PAVLOVSKÁ, MARIE a Jan ŠIRŮČEK. Metody a techniky DV pro podporu inkluze. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2009. 11 s. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. Paper presented on XIth Conference of European Association for Research on Adolescence. Torino, Italy, May 7 - 11. 5. 2008. 2008. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Problem behaviour in adolescence: gains and loses in peer relations. 2008. URL info
 • RAŠTICOVÁ, Martina a Jan ŠIRŮČEK. The effect of family environment perceived by adolescents on the body image dissatisfaction. 2008. URL info
 • MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. 2008. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Peer attachment in adolescence: Prediction with longitudinal data. 2007. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan, Michaela ŠIRŮČKOVÁ a Petr MACEK. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj rizikového chování v adolescenci. Československá psychologie. Praha: ČSAV, 2007, roč. 51, č. 5, s. 476-488. ISSN 0009-062X. info
 • ŠIRŮČEK, Jan. Surveing Problem Behaviour In Adolescence: Problems With Questionnaires. 2006. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Vývoj a zkoumání vrstevnických vztahů. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.), Vztahy v dospívání. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2006. s. 41-54, 13 s. ISBN 80-7364-034-1. info
 • ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. The Screening Assessment of Peer Relationship in the Classroom: Consistency in Rating of Social Behaviour of Children in the Classroom between Teachers and Children. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005. info
 • ŠAFÁŘOVÁ, Michela a Jan ŠIRŮČEK. Sociometric Position of Czech Seventh Graders with Risk-Taking Behaviour. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005. info
 • MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Parenting style during childhood and perception of parents as predictors of adolescents self-esteem. La Laguna, Tenerife: University La Laguna, 2005. URL info
 • ŠPOK, Dalibor a Jan ŠIRŮČEK. Software pro experimentální psychologii: Recenze, komparace, možnosti využití. In Sociálne procesy a osobnosť 2004. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Elena SEJRKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Mezinárodní longitudinální studie ELSPAC (druhá vlna psychologického šetření). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, 2003, roč. 38, č. 1, s. 40-45. ISSN 0555-5574. URL info
 • PAVLÍKOVÁ, Eva, Lenka LACINOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Temperament kojence a batolete ve vztahu k utváření výchovných postojů u matek. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). Vydání první. Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 55-73. Psychologie, 1. ISBN 80-85947-83-8. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Jan ŠIRŮČEK. Temperament v raném dětství. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 37-54. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8. info
 • ŠIRŮČEK, Jan. Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 29-35. Psychologie, 1. ISBN 80-85947-83-8. info

2023/03/20

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info