Project information

Project information
Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie

Investor logo
Project Identification
GAP404/10/1555
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt vychází z paradigmatických východisek environmentální gerontologie a jeho cílem je přinést nové poznání o vzájemných souvislostech stáří/stárnutí a prostoru/prostředí. Sledujeme dopad, jaký mají změny v životním prostředí a prostoru na percipovaný well-being osob ve vyšším věku, (vnímané) riziko jejich sociální exkluze a koncept úspěšného stárnutí obecně, přičemž využíváme konceptu gentrifikace jako prizmatu kritického uvažování o vzájemném prolínání různých věkových tříd a jejich habitu v prostorově omezené lokalitě. Využíváme kombinovaný výzkumný design: case studies regenerovaných a gentrifikovaných lokalit, které popisujeme jako životní prostor (pro) seniora doplněné o výstupy z focus groups s rezidenty těchto lokalit ve věku 65 let a více, a o rozhovory s klíčovými osobami dané lokality; dále hloubkové rozhovory se seniory-rezidenty dynamicky měnících se lokalit a konečně survey - reprezentativní šetření v městské populaci ČR starší 65 let, které nám odpoví na obecnější otázky o vztahu životního prostředí/prostoru a zkušenosti stárnutí v současné seniorské populaci.

Publications

Total number of publications: 46


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info