Publication details

Stárnutí ve městě

Investor logo
Title in English Ageing in the city
Authors

VIDOVIĆOVÁ Lucie

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá v roce 2017 sérii kulatých stolů na různá témata vztahující se ke stárnutí populace. Stárnutí je průřezová agenda týkající se celé řady aktérů, s nimiž je třeba systematicky diskutovat o návrzích opatření, která musí Česká republika přijmout, aby se na stárnutí populace dobře připravila. Diskuse bude propojovat dva pohledy na problematiku - současnost, tj. situace lidí, kteří jsou nyní v důchodovém a předdůchodovém věku, a budoucnost, tj. jak bude vypadat a co bude potřebovat společnost, ve které bude přibývat starších lidí a naopak ubývat těch mladších. Témata, o kterých se bude diskutovat, budou: bydlení; socio-ekonomická situace a chudoba; trh práce; a vzdělávání, dobrovolnictví a participace na životě komunity.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info