Informace o projektu

Informace o projektu
Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP404/10/1555
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt vychází z paradigmatických východisek environmentální gerontologie a jeho cílem je přinést nové poznání o vzájemných souvislostech stáří/stárnutí a prostoru/prostředí. Sledujeme dopad, jaký mají změny v životním prostředí a prostoru na percipovaný well-being osob ve vyšším věku, (vnímané) riziko jejich sociální exkluze a koncept úspěšného stárnutí obecně, přičemž využíváme konceptu gentrifikace jako prizmatu kritického uvažování o vzájemném prolínání různých věkových tříd a jejich habitu v prostorově omezené lokalitě. Využíváme kombinovaný výzkumný design: case studies regenerovaných a gentrifikovaných lokalit, které popisujeme jako životní prostor (pro) seniora doplněné o výstupy z focus groups s rezidenty těchto lokalit ve věku 65 let a více, a o rozhovory s klíčovými osobami dané lokality; dále hloubkové rozhovory se seniory-rezidenty dynamicky měnících se lokalit a konečně survey - reprezentativní šetření v městské populaci ČR starší 65 let, které nám odpoví na obecnější otázky o vztahu životního prostředí/prostoru a zkušenosti stárnutí v současné seniorské populaci.

Publikace

Počet publikací: 46


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info