Project information

Laserová ablace se spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu a spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu v archeologii a antropologii (LAICPMSOES a LIBS v arch. a antrop.)

Project Identification
ME10012
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na vývoj spektrochemických metod pro analýzu archeologického materiálu na zařízeních LA-ICP-MS/OES, (laserová ablace s indukčně vázaným plazmatem a hmotnostně spektrometrickou/optickou emisní detekcí)a LIBS (spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu) pro určení provenience a datování. Budou se zkoumat možnosti použití externích kalibračních standardů a vnitřího srovnávacího prvku u obou metod a výsledky budou vyhodnoceny pokročilými statistickými metodami. V projektu se též spojí výhody obou metod, stanoví se oblast překrytí jejich použitelnosti u jednotlivých typů vzorků. Bude aplikována prostorově rozlišená analýza v podobě povrchového mapování při co nejmenším poškození vzorku a stanoví se limity laterálního rozlišení. Analyzované vzorky pocházejí ze Střední Ameriky, střední a jihovýchodní Evropy a Blízkého Východu. Navrhovaný výzkum tak pokryje velkou zeměpisnou oblast analýzami dvěma moderními metodami.
Partner-řešitel v USA: California State University Long Beach
IRMES and Department of Anthropology
1250 Bellflower Blvd, Long Beach
CA 90840.
USA
Prof. Dr. Hector Neff

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info