Project information

Dictionary of the Czech Musical Culture (Finalizing a Project of the Non-Biographical Encyclopedia)

Investor logo
Project Identification
GA408/94/0808
Project Period
1/1994 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Ústav hudební vědy FF MU v Brně patří od meziválečného údobí k hlavním nositelům tradic české hudební lexikografie (tvorba věcných i osobních hudebních slovníků). Od 70. let zde byla na široké interdisciplinární bázi zpracovávána metodologická koncepce a dokumentace Slovníku české hudební kultury pojatého jako věcný hudební slovník moderního typu. Potíže s nakladatelstvím i nemožnost formulovat jisté okruhy problematiky otevřeně (otázky emigrace, česko-německých vztahů i některých problémů estetických) nedovolily projekt finalizovat. Nyní jde právě o tuto finalizaci (definitivní textaci hesel, aktualizaci faktografie a bibliografie, převedení textů na počítačovou disketu atd.). Cílem je přikročit k vydání díla v roce 1966, aby slovník vyšel přinejmenším v téže době jako Slovník německé hudební kultury českých zemí zpracovávaný Sudetoněmeckým hudebním institutem v Řezně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info