Informace o projektu

Slovník české hudební kultury (Finalizace projektu věcného slovníku)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA408/94/0808
Období řešení
1/1994 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Ústav hudební vědy FF MU v Brně patří od meziválečného údobí k hlavním nositelům tradic české hudební lexikografie (tvorba věcných i osobních hudebních slovníků). Od 70. let zde byla na široké interdisciplinární bázi zpracovávána metodologická koncepce a dokumentace Slovníku české hudební kultury pojatého jako věcný hudební slovník moderního typu. Potíže s nakladatelstvím i nemožnost formulovat jisté okruhy problematiky otevřeně (otázky emigrace, česko-německých vztahů i některých problémů estetických) nedovolily projekt finalizovat. Nyní jde právě o tuto finalizaci (definitivní textaci hesel, aktualizaci faktografie a bibliografie, převedení textů na počítačovou disketu atd.). Cílem je přikročit k vydání díla v roce 1966, aby slovník vyšel přinejmenším v téže době jako Slovník německé hudební kultury českých zemí zpracovávaný Sudetoněmeckým hudebním institutem v Řezně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info