Project information

Soil-Plant-Fungi Interactions Under Acidifying Pollution

Investor logo
Project Identification
GA502/94/0768
Project Period
1/1994 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Botany of the ASCR, v. v. i.
Institute of Microbiology of the ASCR, v. v. i.
Charles University

Rhizosféra představuje rozhodující interface, na němž je energie asimilovaná rostlinami převáděna do půdy, kde ovlivňuje koloběh živin a vytváří příznivé podmínky pro rozvoj dalších biot - endomykorhizních hub, které pak zase zpětně podporují růst rostlin. Změny ve složení vegetace a v alokaci asimilátů mezi kořeny a listovím tak úzce souvisejí s rozvojem vesikulo-arbuskulárních mykorrhiz (VAM). Zároveň, celková uhlíková bilance ekosystému je odrazem vzájemných interakcí půda-rostlina-VAM. V imisně postižených lesích je vliv nízkého pH dán především toxicitou hliníku, který se hromadí v kořenech a zpomaluje získávání a translokaci živin rostlinami. Endomykorhizní symbiot může naopak zvyšovat absorpci živin, obzvláště fosforu. Kyselá depozice a VA mykorhizy tedy působí na rostliny vzájemně protichůdně, jak to dokumentují například kontroverzní změny R/S poměru. Pro tyto vzájemné interakce předurčující pufrační schopnost systému půda-rostlina-VAM houby však doposud chybí dostatečné objasnění.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info