Informace o projektu

Interakce půda- rostlina - VAM houby při imisním zatížení

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA502/94/0768
Období řešení
1/1994 - 1/1996
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze

Rhizosféra představuje rozhodující interface, na němž je energie asimilovaná rostlinami převáděna do půdy, kde ovlivňuje koloběh živin a vytváří příznivé podmínky pro rozvoj dalších biot - endomykorhizních hub, které pak zase zpětně podporují růst rostlin. Změny ve složení vegetace a v alokaci asimilátů mezi kořeny a listovím tak úzce souvisejí s rozvojem vesikulo-arbuskulárních mykorrhiz (VAM). Zároveň, celková uhlíková bilance ekosystému je odrazem vzájemných interakcí půda-rostlina-VAM. V imisně postižených lesích je vliv nízkého pH dán především toxicitou hliníku, který se hromadí v kořenech a zpomaluje získávání a translokaci živin rostlinami. Endomykorhizní symbiot může naopak zvyšovat absorpci živin, obzvláště fosforu. Kyselá depozice a VA mykorhizy tedy působí na rostliny vzájemně protichůdně, jak to dokumentují například kontroverzní změny R/S poměru. Pro tyto vzájemné interakce předurčující pufrační schopnost systému půda-rostlina-VAM houby však doposud chybí dostatečné objasnění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info