Project information
Optimalizace diagnostiky a terapie maligních chorob a komplikací, které tyto maligní nemoci provázejí, s využitím nových molekulárně biologických metod.

Project Identification
MUNI/A/1012/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Maligní onemocnění zkracují produktivně aktivní život více než jiná chronická onemocnění. Cílem onkologické péče je navrácení těchto osob do pracovního procesu. Aby se to podařilo, je nutné eradikovat maligní onemocnění, anebo navodit u nemocného dlouhotrvající remisi nemoci. Mimo časnou diagnostiku je k tomu zapotřebí vhodně individuálně zvolená cílená léčba. To je jeden z globálních cílů projektu, umět vybrat vhodnou léčbu pro konkrétního člověka trpícího maligní nemocí.Vzhledem k tomu, že současné medikamentózní léčebné postupy přesahují v některých případech jeden milión korun na indukční léčbu, je jistě žádoucí najít faktory, dle nichž bude možné zjistit, zda daná léčba bude mít či nebude mít konkrétní přínos.


Intenzivní léčba však sebou přináší také mnoho komplikací. Nejčastěji jsou to infekční komplikace. Příčinu je mnohdy velmi obtížné diagnostikovat a bez zjištění příčiny není cílené léčby. Proto součástí programu je také optimalizace diagnostiky a léčby komplikací, souvisejících s léčbou maligních chorob.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info