Project information

Matematické struktury (Matematické struktury)

Project Identification
MUNI/A/0964/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem tohoto projektu je zapojení zejména doktorských studentů Ústavu matematiky a statistiky PřF MU do studia matematických struktur v algebře, geometrii a analýze. V projektu se zaměříme na některé speciální oblasti a směry, kde učitelé našeho ústavu dosahují dlouhodobě velice kvalitních výsledků. Jde zejména o algebraickou teorii čísel, uspořádané algebraické struktury, diferenciální geometrii, algebraickou topologii, diferenciální a diferenční rovnice a dynamické rovnice na časových škálách.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info