Project information

Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy

Investor logo
Project Identification
GAP408/10/0295
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen

Výzkumný projekt Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy nabízí komplexní srovnávací politologickou analýzu vývoje, současné podoby a významných charakteristik stranicko-politických soustav deseti tzv. postkomunistikých zemí středovýchodní Evropy, jež v letech 2004, resp. 2007 vstoupily do Evropské unie, a rovněž Chorvatska, u něhož je vstup předpokládán v roce 2011. Jedná se o soubor, který je možné chápat jako dostatečně koheretní vzhledem ke společným socio-politických charakteristikám před rozpadem východního bloku i vzhledem k následným transformačním, konsolidačním a evropeizačním procesům. Lze tedy očekávat některé společné charakterstiky zkoumaných stranických systémů - např. podobná socio-politická štěpení, významné aktéry reprezentující stejné stranické rodiny, četný výskyt singlu-issue stran apod. - současně však již nyní pozorujeme znatelné odlišnosti a náš výzkum bude hledat odpovědi na otázky po příčině takových rozdílů. Výzkum bude teoreticky založen v klasických politologických přístupech k výzkumu stranických systémů soustředěných na otázky ideologie a polarity, štěpění a (post)rokkanovské politiky a stranických rodin.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info