Informace o projektu
Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP408/10/0295
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni

Výzkumný projekt Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy nabízí komplexní srovnávací politologickou analýzu vývoje, současné podoby a významných charakteristik stranicko-politických soustav deseti tzv. postkomunistikých zemí středovýchodní Evropy, jež v letech 2004, resp. 2007 vstoupily do Evropské unie, a rovněž Chorvatska, u něhož je vstup předpokládán v roce 2011. Jedná se o soubor, který je možné chápat jako dostatečně koheretní vzhledem ke společným socio-politických charakteristikám před rozpadem východního bloku i vzhledem k následným transformačním, konsolidačním a evropeizačním procesům. Lze tedy očekávat některé společné charakterstiky zkoumaných stranických systémů - např. podobná socio-politická štěpení, významné aktéry reprezentující stejné stranické rodiny, četný výskyt singlu-issue stran apod. - současně však již nyní pozorujeme znatelné odlišnosti a náš výzkum bude hledat odpovědi na otázky po příčině takových rozdílů. Výzkum bude teoreticky založen v klasických politologických přístupech k výzkumu stranických systémů soustředěných na otázky ideologie a polarity, štěpění a (post)rokkanovské politiky a stranických rodin.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info