Project information

Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace I (Archeologie-muzeologie)

Project Identification
MUNI/A/0929/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na dlouhodobý výzkum ÚAM FF MU zaměřený na sociální struktury pravěku až středověku v nejširších souvislostech kulturních, prostorových a časových, a to jak prostřednictvím vlastního terénního výzkumu, tak zejména jeho teoretickým vyhodnocením za použití nejnovějších dokumentačních technik a informačních technologií, jež jsou nejen využívány na současné špičkové úrovni, ale taktéž speciálně vyvíjeny pro účely archeologického terénního výzkumu a jeho zpracování. Projekt se opírá o tři dlouhodobé systematické výzkumy klíčových lokalit, které časově pokrývají hlavní studovaná období a jsou zároveň i výzkumy školními, kde je konána letní prázdninová praxe studentů. To na jedné straně vyžaduje i z hlediska výuky aplikaci špičkových nejnovějších metod terénního výzkumu a na druhé straně umožňuje zapojit do projektu i studenty a doktorandy. Nově se k tomuto okruhu připojuje oblast muzejní prezentace, které je ve světě věnována velká pozornost. V našich podmínkách je také snaha ustavit muzejně výstavní kritiku, která zde citelně chybí a která by měla napomoci rozvoji muzejní prezentace.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info