Informace o projektu

Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace I (Archeologie-muzeologie)

Kód projektu
MUNI/A/0929/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt navazuje na dlouhodobý výzkum ÚAM FF MU zaměřený na sociální struktury pravěku až středověku v nejširších souvislostech kulturních, prostorových a časových, a to jak prostřednictvím vlastního terénního výzkumu, tak zejména jeho teoretickým vyhodnocením za použití nejnovějších dokumentačních technik a informačních technologií, jež jsou nejen využívány na současné špičkové úrovni, ale taktéž speciálně vyvíjeny pro účely archeologického terénního výzkumu a jeho zpracování. Projekt se opírá o tři dlouhodobé systematické výzkumy klíčových lokalit, které časově pokrývají hlavní studovaná období a jsou zároveň i výzkumy školními, kde je konána letní prázdninová praxe studentů. To na jedné straně vyžaduje i z hlediska výuky aplikaci špičkových nejnovějších metod terénního výzkumu a na druhé straně umožňuje zapojit do projektu i studenty a doktorandy. Nově se k tomuto okruhu připojuje oblast muzejní prezentace, které je ve světě věnována velká pozornost. V našich podmínkách je také snaha ustavit muzejně výstavní kritiku, která zde citelně chybí a která by měla napomoci rozvoji muzejní prezentace.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info