Project information

ANALÝZA A PROGNÓZA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY V OBDOBÍ RECESE: Modely malých otevřených, inflačně cílených ekonomik (Analýza a prognóza hospodářské politiky)

Project Identification
MUNI/A/0943/2009
Project Period
1/2010 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt je zaměřen na modelování malých otevřených inflačně cílených ekonomik v období hospodářské recese v rámci teoretického konceptu reprezentovaného "novou makroekonomií otevřené ekonomiky" (NOEM). Realizace projektu je orientovaná zejména na hledání bodu zvratu recese, podmínky získání stability, trajektorii návratu k dlouhodobější stabilitě a na nejistotu předpovědí. Řešené problémy budou kvantitativně evidovány zejména na datech ekonomik České republiky a Nového Zélandu, což jsou podobné ekonomiky z hlediska otevřenosti i monetární politiky režimu cílování inflace. Na tomto základě lze vysledovat významné odlišnosti standardní tržní a tranzitivní ekonomiky. V rámci výzkumu je sledován také vývoj podmínek přechodného období ke vstupu ČR do EMU.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info