Informace o projektu

ANALÝZA A PROGNÓZA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY V OBDOBÍ RECESE: Modely malých otevřených, inflačně cílených ekonomik (Analýza a prognóza hospodářské politiky)

Kód projektu
MUNI/A/0943/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt je zaměřen na modelování malých otevřených inflačně cílených ekonomik v období hospodářské recese v rámci teoretického konceptu reprezentovaného "novou makroekonomií otevřené ekonomiky" (NOEM). Realizace projektu je orientovaná zejména na hledání bodu zvratu recese, podmínky získání stability, trajektorii návratu k dlouhodobější stabilitě a na nejistotu předpovědí. Řešené problémy budou kvantitativně evidovány zejména na datech ekonomik České republiky a Nového Zélandu, což jsou podobné ekonomiky z hlediska otevřenosti i monetární politiky režimu cílování inflace. Na tomto základě lze vysledovat významné odlišnosti standardní tržní a tranzitivní ekonomiky. V rámci výzkumu je sledován také vývoj podmínek přechodného období ke vstupu ČR do EMU.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info