Project information

HOMO HOC TEMPORE (Nová média a symbolická komunikace ve výchově uměním)

Project Identification
FRVS/0661/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je inovace sylabu studijního programu - výtvarná výchova, učitelství pro druhý a třetí stupeň (disciplíny Didaktika Vv2 - Média a funkce výtvarného projevu, Didaktika Vv5). Tato inovace vychází ze současných změn v symbolické komunikaci dětí a mládeže, které nastaly vlivem působení nových médií. Změny budou navrženy na základě výsledků interdisciplinárního výzkumu (výtvarná pedagogika, estetika, informatika), ve kterém se počítá s účastí externích expertů. Výsledky výzkumu budou publikovány jako multimediální studijní texty (CD-ROM) a texty přístupné na síti VŠ, inovované sylaby budou akreditovány pro rok 2003. Do výzkumu budou zapojeni studenti a učitelé a externí spolupracovníci fakulty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info