Informace o projektu

HOMO HOC TEMPORE (Nová média a symbolická komunikace ve výchově uměním)

Kód projektu
FRVS/0661/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je inovace sylabu studijního programu - výtvarná výchova, učitelství pro druhý a třetí stupeň (disciplíny Didaktika Vv2 - Média a funkce výtvarného projevu, Didaktika Vv5). Tato inovace vychází ze současných změn v symbolické komunikaci dětí a mládeže, které nastaly vlivem působení nových médií. Změny budou navrženy na základě výsledků interdisciplinárního výzkumu (výtvarná pedagogika, estetika, informatika), ve kterém se počítá s účastí externích expertů. Výsledky výzkumu budou publikovány jako multimediální studijní texty (CD-ROM) a texty přístupné na síti VŠ, inovované sylaby budou akreditovány pro rok 2003. Do výzkumu budou zapojeni studenti a učitelé a externí spolupracovníci fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info