Project information

Implementace institucionálních mechanismů vnitřního hodnocení a řízení kvality na Masarykově univerzitě

Project Identification
ROZV/7/15/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Projekt má dvě hlavní priority:
a) hodnocení vzdělávací činnosti, konkrétně kvality studijních oborů nabízených MU s orientací na problematiku popisu studijních oborů metodikou výsledků z učení (learning outcomes), včetně jejich posouzení z hlediska klíčových stakeholderů;
b) hodnocení kvality a efektivity tvůrčí činnosti, včetně přirozené návaznosti na efektivitu doktorského studia; jednak pomocí vlastních parametrů, a na srovnání obou přístupů, dále pak posouzením možností kvalitativního hodnocení výsledků tvůrčí činnosti prostřednictvím objednané vnější oponentury.
Proces hodnocení obou oblastí se zaměří na indikátory vstupní (poptávka po studiu, personální zabezpečení, mapování motivace uchazečů apod.), procesní (např. internacionalizace) i výstupní (tzn. zejména zaměstnatelnost absolventů, celková spokojenost studentů, publikační činnost atd.). Hodnocení bude založeno na využití kvantitativně-analytických přístupů (prostřednictvím sběru dat přes Informační systému MU; a to jak dat objektivních, tak subjektivních, tedy sociologických průzkumů cílových skupin) i přístupů kvalitativních (doporučení klíčových stakeholderů, vnější oponentura výsledků tvůrčí činnosti, atd.).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info