Informace o projektu

Implementace institucionálních mechanismů vnitřního hodnocení a řízení kvality na Masarykově univerzitě

Kód projektu
ROZV/7/15/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Projekt má dvě hlavní priority:
a) hodnocení vzdělávací činnosti, konkrétně kvality studijních oborů nabízených MU s orientací na problematiku popisu studijních oborů metodikou výsledků z učení (learning outcomes), včetně jejich posouzení z hlediska klíčových stakeholderů;
b) hodnocení kvality a efektivity tvůrčí činnosti, včetně přirozené návaznosti na efektivitu doktorského studia; jednak pomocí vlastních parametrů, a na srovnání obou přístupů, dále pak posouzením možností kvalitativního hodnocení výsledků tvůrčí činnosti prostřednictvím objednané vnější oponentury.
Proces hodnocení obou oblastí se zaměří na indikátory vstupní (poptávka po studiu, personální zabezpečení, mapování motivace uchazečů apod.), procesní (např. internacionalizace) i výstupní (tzn. zejména zaměstnatelnost absolventů, celková spokojenost studentů, publikační činnost atd.). Hodnocení bude založeno na využití kvantitativně-analytických přístupů (prostřednictvím sběru dat přes Informační systému MU; a to jak dat objektivních, tak subjektivních, tedy sociologických průzkumů cílových skupin) i přístupů kvalitativních (doporučení klíčových stakeholderů, vnější oponentura výsledků tvůrčí činnosti, atd.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info