Project information
Metodické materiály pro odstraňování jazykových bariér ve sportovním prostředí

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/1.1.00/14.0048
Project Period
2/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků středních škol v oblasti jazykové přípravy se zaměřením na problematiku sportu formou interaktivních e-learningových kurzů. Cílem projektu je zvýšit odborné kompetence žáků tak, aby byli schopni získané informace implementovat do oblasti komunikace v reálném sportovním prostředí. Během výukového procesu pak žáky motivovat a vést ke zlepšení jazykových schopností v méně běžných a odborných situacích a tím přispět k usnadnění komunikace ve specifických kruzích, které sportovní prostředí představuje.
Projekt reflektuje na potřeby RVP pro střední školy a umožňuje posílit rozvoj receptivních, produktivních a interaktivních jazykových dovedností žáků. Výstupy projektu budou dostupné při přechodu SŠ na RVP a přispějí k realizaci reformy.
Základní aktivity projektu budou zahrnovat přípravu a realizaci e-learningových kurzů a metodických příruček. Výstupem projektu budou e-learningové kurzy dvanácti vybraných sportů, metodické příručky a www stránky.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info