Informace o projektu
Metodické materiály pro odstraňování jazykových bariér ve sportovním prostředí

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/1.1.00/14.0048
Období řešení
2/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků středních škol v oblasti jazykové přípravy se zaměřením na problematiku sportu formou interaktivních e-learningových kurzů. Cílem projektu je zvýšit odborné kompetence žáků tak, aby byli schopni získané informace implementovat do oblasti komunikace v reálném sportovním prostředí. Během výukového procesu pak žáky motivovat a vést ke zlepšení jazykových schopností v méně běžných a odborných situacích a tím přispět k usnadnění komunikace ve specifických kruzích, které sportovní prostředí představuje.
Projekt reflektuje na potřeby RVP pro střední školy a umožňuje posílit rozvoj receptivních, produktivních a interaktivních jazykových dovedností žáků. Výstupy projektu budou dostupné při přechodu SŠ na RVP a přispějí k realizaci reformy.
Základní aktivity projektu budou zahrnovat přípravu a realizaci e-learningových kurzů a metodických příruček. Výstupem projektu budou e-learningové kurzy dvanácti vybraných sportů, metodické příručky a www stránky.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info