Project information
Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0224
Project Period
10/2010 - 9/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je zvýšení IT gramotnosti akademických i neakademických zaměstnanců zúčastněných fakult Masarykovy univerzity tak, aby odpovídala potřebám výzkumu a výuky v prostředí dynamicky se měnících podmínek IT, zejména v souvislosti s nástupem nového operačního systému (Windows 7) a nové verze kancelářského balíku (Office 2010). Schopnost efektivního využití IT je v oblasti vědy a výzkumu naprosto klíčová. Přitom významná část zaměstnanců používá s obtížemi jen nejzákladnější nástroje, a pokročilejší funkce je schopna využít jen okrajově nebo neefektivně. V rámci navrhovaného projektu budou připraveny a realizovány kurzy a semináře zaměřené na použití nástrojů a technologií, které jsou pro výzkum a výuku na MU nejdůležitější - operační systém, kancelářský balík a zpracování digitálních materiálů. Připravené materiály budou navíc k dispozici všem zaměstnancům i studentům pro samostudium.
Projekt společně navrhují fakulty Lékařská, Přírodovědecká, Sportovních studií a Právnická.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info