Project information
Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu

Project Identification
NT11154
Project Period
9/2010 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Primárním cílem tohoto projektu je využití molekulární diagnostiky u mnohočetného myelomu s detailním pohledem na nové potencionální prognostické faktory - centrozomovou amplifikaci (CA) a abnormální expresi genů mitotického cyklu v B lymfocytech a plazmatických buňkách:
Cíle:
1) Detailní charakteristika zisků a ztrát mitotických genů ve dvou populacích B linie, B buňkách a PB u pacientů s MM
2) Zhodnocení korelace mezi CA a výskytem běžných cytogenetických abnormalit v PB u MM pacientů
3) Zhodnocení exprese mitotických genů ve dvou populacích B buněk u MM pacientů
4) Zhodnocení klinického významu CA a exprese mitotických genů B buněk a PB u MM pacientů.

Publications

Total number of publications: 74


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info