Informace o projektu

Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu

Kód projektu
NT11154
Období řešení
9/2010 - 12/2013
Investor/Program
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracujici organizace
Fakultní nemocnice Brno
Odpovědná osoba MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.

Primárním cílem tohoto projektu je využití molekulární diagnostiky u mnohočetného myelomu s detailním pohledem na nové potencionální prognostické faktory - centrozomovou amplifikaci (CA) a abnormální expresi genů mitotického cyklu v B lymfocytech a plazmatických buňkách: Cíle: 1) Detailní charakteristika zisků a ztrát mitotických genů ve dvou populacích B linie, B buňkách a PB u pacientů s MM 2) Zhodnocení korelace mezi CA a výskytem běžných cytogenetických abnormalit v PB u MM pacientů 3) Zhodnocení exprese mitotických genů ve dvou populacích B buněk u MM pacientů 4) Zhodnocení klinického významu CA a exprese mitotických genů B buněk a PB u MM pacientů.

Publikace

2015

Detection of tumor-specific marker for minimal residual disease in multiple myeloma patients

SEDLAŘÍKOVÁ LenkaBEŠŠE Lenka — KRYUKOV Fedor — PELCOVA Jana — ADAM ZdeněkPOUR LuděkHÁJEK RomanŠEVČÍKOVÁ Sabina

2014

Genome-Wide Screening of Cytogenetic Abnormalities in Multiple Myeloma Patients Using Array-CGH Technique: A Czech Multicenter Experience

SMETANA Jan — FRÖHLICH Jan — ZAORALOVÁ Romana — VALLOVÁ Vladimíra — GREŠLIKOVÁ Henrieta — KUPSKÁ Renata — NĚMEC Pavel — MIKULÁŠOVÁ Aneta — ALMAŠI MartinaPOUR LuděkADAM ZdeněkSANDECKÁ Viera — ZAHRADOVÁ Lenka — HÁJEK RomanKUGLÍK Petr

Incidence of cytogenetic aberrations in two B lineage subpopulations in multiple myeloma patients analyzed by combination of whole-genome profiling and FISH

SMETANA Jan — KRYUKOVA Elena Vladimirovna — KRYUKOV Fedor — NĚMEC Pavel — GREŠLIKOVÁ Henrieta — KUPSKÁ Renata — MIKULÁŠOVÁ Aneta — IHNATOVÁ IvanaHÁJEK RomanKUGLÍK Petr

Nestin expression throughout multistep pathogenesis of multiple myeloma

ŠVÁCHOVÁ Hana — KRYUKOV Fedor — KRYUKOVA Elena Vladimirovna — ŠEVČÍKOVÁ SabinaNĚMEC Pavel — GREŠLIKOVÁ Henrieta — ŘÍHOVÁ LucieKUBICZKOVÁ LenkaHÁJEK Roman

Soft-tissue extramedullary multiple myeloma prognosis is significantly worse in comparison to bone-related extramedullary relapse

POUR LuděkŠEVČÍKOVÁ Sabina — GREŠLIKOVÁ Henrieta — KUPSKÁ Renata — MÁJKOVÁ Petra — ZAHRADOVÁ Lenka — SANDECKÁ Viera — ADAM ZdeněkKREJČÍ MartaKUGLÍK PetrHÁJEK Roman

2013

Association of SNPs in P-glycoprotein 1 with Longer Time to Event in Bortezomib-treated Multiple Myeloma Patients

ALMAŠI MartinaSÁBLÍKOVÁ BarboraKUBICZKOVÁ LenkaŠEVČÍKOVÁ Sabina — KRYUKOV Fedor — BROŽOVÁ LucieJARKOVSKÝ JiříJURAJDA MichalADAM Zdeněk — ŠTEFANIKOVÁ Z. — PENKA MiroslavVAŠKŮ AnnaHÁJEK Roman

Biology of Immune Regulation in Multiple Myeloma : Evaluation of immune regulatory cells and their clinical significance in patients with multiple myeloma

MUTHU RAJA Karthick Raja — HÁJEK Roman

Cell Cycle Genes Coexpression in Multiple Myeloma and Plasma Cell Leukemia

KRYUKOV Fedor — DEMENTYEVA Elena Vladimirovna — KUBICZKOVÁ LenkaŠEVČÍKOVÁ SabinaJARKOVSKÝ JiříBROŽOVÁ LucieNĚMEC Pavel — ZAHRADOVÁ Lenka — POUR LuděkHÁJEK Roman

Circulating microRNA as potential biomarkers of MGUS and MM

KUBICZKOVÁ LenkaŠEVČÍKOVÁ Sabina — DEMENTYEVA Elena Vladimirovna — KRYUKOV Fedor — SLABÝ Ondřej — NEKVINDOVÁ Jana — RADOVÁ L. — GREŠLIKOVÁ Henrieta — KUGLÍK PetrPOUR Luděk — ADAM Zdeněk — HÁJEK Roman

Cirkulující mikroRNA u monoklonálních gamapatií

ŠEVČÍKOVÁ SabinaKUBICZKOVÁ Lenka — KRYUKOV Fedor — DEMENTYEVA Elena Vladimirovna — SLABÝ Ondřej — NEKVINDOVÁ Jana — RADOVÁ L. — MIKULÁŠOVÁ Aneta — KUGLÍK PetrPENKA MiroslavPOUR LuděkADAM ZdeněkHÁJEK Roman

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info