Project information

Dopady povodní na kontaminaci půd a potravních řetězců rizikovými látkami

Project Identification
VG20102014026
Project Period
10/2010 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Research Institute of Amelioration and Protection of Soil

K důsledkům povodní patří kontaminace půd a rostlin rizikovými látkami. Fluvizemě v nivních pásmech vodních toků jsou půdami vysoce produkčními, přitom však byla prokázána jejich zvýšená zátěž rizikovými prvky a perzistentními organickými polutanty. Existuje oprávněné riziko následné kontaminace rostlinné produkce, vstupující do potravního řetězce. Projektem budou vymezeny a zmapovány rizikové oblasti a budou navržena opatření, redukující vstup rizikových látek do potravního řetězce.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info