Informace o projektu

Dopady povodní na kontaminaci půd a potravních řetězců rizikovými látkami

Kód projektu
VG20102014026
Období řešení
10/2010 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo vnitra ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha

K důsledkům povodní patří kontaminace půd a rostlin rizikovými látkami. Fluvizemě v nivních pásmech vodních toků jsou půdami vysoce produkčními, přitom však byla prokázána jejich zvýšená zátěž rizikovými prvky a perzistentními organickými polutanty. Existuje oprávněné riziko následné kontaminace rostlinné produkce, vstupující do potravního řetězce. Projektem budou vymezeny a zmapovány rizikové oblasti a budou navržena opatření, redukující vstup rizikových látek do potravního řetězce.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info