Project information

Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací

Project Identification
NT11420-6/2010
Project Period
9/2010 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
Oligodontia; gene mutation; DNA; sequencing; polymorphism; autotransplantation; immunohistochemistry
Cooperating Organization
Institute of Animal Physiology and Genetics of thr ASCR, v. v. i.
St. Anne's University Hospital Brno

Předmět a metodika řešení projektu jsou následující: 1) Vytvoření souborů pacientů s hypodoncií detekovanou na základě RTG resp. CT vyšetření; 2) screening vzorků na mutace v genech PAX9, MSX1, AXIN2 a dalších relevantních genů metodou kapilárního sekvenování – analýza prevalence mutací; 3) analýza tkání po autotransplantacích (molekulární a buněčná analýza komplexu zub-kost-periodont).

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info