Informace o projektu

Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací

Kód projektu
NT11420-6/2010
Období řešení
9/2010 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Odpovědná osoba prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky

Předmět a metodika řešení projektu jsou následující: 1) Vytvoření souborů pacientů s hypodoncií detekovanou na základě RTG resp. CT vyšetření; 2) screening vzorků na mutace v genech PAX9, MSX1, AXIN2 a dalších relevantních genů metodou kapilárního sekvenování – analýza prevalence mutací; 3) analýza tkání po autotransplantacích (molekulární a buněčná analýza komplexu zub-kost-periodont).

Publikace

2016

Mikroskopická analýza transplantovaných zubů u hlodavců

LANGOVÁ Petra ŽVÁČKOVÁ Ivana — NAVRÁTIL Michal — KREJČÍ Přemysl — ŠTEMBÍREK Jan

Polymorphisms in Vitamin D Receptor Gene in Orthodontic Patients with External Apical Root Resorption

VALÍKOVÁ Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie ČERNOCHOVÁ Pavlína — MRKVICOVA M.

2015

A screen of a large Czech cohort of oligodontia patients implicates a novel mutation in the PAX9 gene

ŠERÝ Omar BONCZEK Ondřej HLOUŠKOVÁ Alena ČERNOCHOVÁ Pavlína VANĚK Jiří MÍŠEK Ivan — KREJČÍ Přemysl — IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Novel PAX9 gene mutation in Czech monozygotic twins with oligodontia

BONCZEK Ondřej ŠERÝ Omar HLOUŠKOVÁ Alena LOCHMAN Jan IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie ŠOUKALOVÁ Jana — ŠTEMBÍREK Jan — MÍŠEK Ivan ČERNOCHOVÁ Pavlína — KREJČÍ Přemysl — VANĚK Jiří

Novel PAX9 gene polymorphisms and mutations and susceptibility to tooth agenesis in the Czech population

HLOUŠKOVÁ Alena BONCZEK Ondřej IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie LOCHMAN Jan ŠOUKALOVÁ Jana — ŠTEMBÍREK Jan — MÍŠEK Ivan ČERNOCHOVÁ Pavlína — KREJČÍ Přemysl — VANĚK Jiří ŠERÝ Omar

Polymorfismy v genu pro VDR u ortoontických pacientů se zevní apikální resorpcí

VALÍKOVÁ Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie ČERNOCHOVÁ Pavlína

Polymorfismy v genu pro VDR u ortoontických pacientů se zevní apikální resorpcí

VALÍKOVÁ Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie ČERNOCHOVÁ Pavlína

Sequencing analysis of PAX9 and MSX1 genes in the Czech population

BONCZEK Ondřej ŠERÝ Omar HLOUŠKOVÁ Alena LOCHMAN Jan IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie ŠOUKALOVÁ Jana — ŠTEMBÍREK Jan — MÍŠEK Ivan ČERNOCHOVÁ Pavlína — KREJČÍ Přemysl — VANĚK Jiří

Surgical Methods in Mouse Tooth Autotransplantation Research

LANGOVÁ Petra — ŠTEMBÍREK Jan — POKORNÁ Martina — NAVRÁTIL Michal — MATALOVÁ Eva BUCHTOVÁ marcela

Tooth autotransplantations – lessons from animal models: a review

LANGOVÁ Petra — ŠTEMBÍREK Jan — MATALOVÁ Eva BUCHTOVÁ marcela

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info