Project information
Vývoj instrumentálních metodických postupů rychlé detekce a identifikace biologických agens v reálných vzorcích (Detekce a identifikace biol. agens)

Project Identification
VG20112015021
Project Period
1/2011 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic
State Institute of Nuclear, Chemical and Biological Defence

Projekt se bude zabývat vývojem instrumentálních metod rychlé detekce biologických agens v terénních vzorcích. Při separaci a zakoncentrování vzorku na jednotlivé frakce se budou především využívat elektromigrační techniky, kdy ke konečné identifikaci bude využita zejména hmotnostní spektrometrii. Současně bude řešena návaznost možných postupů sběru aerosolů s ovzduší na další separaci a detekci pomocí elktromigračních technik. Tím by byla současně řešena možná rychlá kontinuální detekce simulantů biologickýchagens při modelových studií jejich šíření.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info