Project information

MENU FOR JUSTICE - towards an european curriculum studiorum on judicial studies (JUSTMEN)

Project Identification
2009-3675/001-001
Project Period
10/2009 - 9/2012
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Universita di Bologna

Projekt nebude mít dopad na hospodaření HS. Na základě smlouvy o partnerství s Univerzitou v Boloni bude JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. uvolněn v rozsahu 60 dnů v následujícíh 3 letech pro účely projektu. Jeho činnost bude vykazována v rámci běžné pracovní doby a bude hrazena z prostředků fakulty.