Informace o projektu

MENU FOR JUSTICE - towards an european curriculum studiorum on judicial studies (JUSTMEN)

Kód projektu
2009-3675/001-001
Období řešení
10/2009 - 9/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Universita di Bologna

Projekt nebude mít dopad na hospodaření HS. Na základě smlouvy o partnerství s Univerzitou v Boloni bude JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. uvolněn v rozsahu 60 dnů v následujícíh 3 letech pro účely projektu. Jeho činnost bude vykazována v rámci běžné pracovní doby a bude hrazena z prostředků fakulty.