Project information

Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní úrovni (Transfer technologií)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0014
Project Period
9/2011 - 8/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Jihomoravské inovační centrum, z.s.p.o.
Industrial Property Office

Základním cílem projektu je vybudování plně funkční platformy, která bude umožňovat budování sítí spolupracujících subjektů a celých týmů ve výzkumu a vývoji (dále jen "VaV"), a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Tato platforma bude umožňovat aktivní vyhledávání nových a správu stávajících kontaktů v rámci projektů VaV, kde inherentním komplementem bude vysílání vlastních pracovníků VaV do zahraničí a přijímání zahraničních pracovníků. Součástí této platformy budou vybudované metodiky umožňující akademickým pracovníkům transparentní zapojení se do VaV týmů - a to s nadnárodními přesahy.

Nedílnou součástí projektu je vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu, šíření výsledků vědy, transferu technologií a ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví. V těchto oblastech bude intenzivně, kromě samotných partnerů projektu, využíváno také spolupráce s Centrem pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info