Informace o projektu

Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní úrovni (Transfer technologií)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.3.00/20.0014
Období řešení
9/2011 - 8/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
WWW stránky projektu
http://transfer.law.muni.cz
Spolupracující organizace
JIC, zájmové sdružení právnických osob
Úřad průmyslového vlastnictví

Základním cílem projektu je vybudování plně funkční platformy, která bude umožňovat budování sítí spolupracujících subjektů a celých týmů ve výzkumu a vývoji (dále jen "VaV"), a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Tato platforma bude umožňovat aktivní vyhledávání nových a správu stávajících kontaktů v rámci projektů VaV, kde inherentním komplementem bude vysílání vlastních pracovníků VaV do zahraničí a přijímání zahraničních pracovníků. Součástí této platformy budou vybudované metodiky umožňující akademickým pracovníkům transparentní zapojení se do VaV týmů - a to s nadnárodními přesahy.

Nedílnou součástí projektu je vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu, šíření výsledků vědy, transferu technologií a ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví. V těchto oblastech bude intenzivně, kromě samotných partnerů projektu, využíváno také spolupráce s Centrem pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info