Project information

Project information
Oxidy a fosforečnany kovů jako formy jaderného odpadu: studium sonochemického srážení, tepelných přeměn a rozpustnosti (OPNW)

Investor logo
Project Identification
GAP207/11/0555
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Ústředním tématem tohoto projektu je studium sonochemického srážení binárních a multimetalických oxidů a fosforečnanů z roztoků UO22+, kationtů kovů (Zr4+, Ti4+, Al3+) a neradioaktivních analogů aktinoidů (La3+ a Ce4+), které budou imitovat jaderné odpadní toky. Sonolytické reakce budou prováděny ve vodných roztocích, ve vysokovroucích uhlovodících a v roztocích tributyl fosfátu. Hlavní snahou bude vyvinout optimalizované postupy sonochemického srážení sloučenin vhodných pro sekvestraci jaderných odpadů v dlouhodobých úložištích. Studovány budou především binární oxidy Y2O3, La2O3, CeO2, TiO2, ZrO2, UO2, ZrSiO4, granátové fáze Ln3Al5O12, (Ln = lanthanoidy), fosforečnany uranylu, apatit, AlPO4, monazit LnPO4 a xenotim YPO4. Kompletní charakterizace vysrážených materiálů bude provedena pomocí XRD, BET, IR, TG/DSC, SEM/TEM metod. Studium rozpustnosti srovná připravené produkty s přírodními minerály co do jejich schopností jako sekvestračních materiálů. Mineralogická a geochemická studia přírodních minerálů se zaměří na mřížkové substituce a na stabilitu v alteračních procesech.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info