Project information

Vybrané otázky víceúrovňového vládnutí v Evropě (VOVVE)

Project Identification
MUNI/A/0891/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt „Vybrané otázky víceúrovňového vládnutí v Evropě“ se zabývá aktuální problematikou politického vývoje v Evropské unii a jejich členských státech z perspektivy výzkumného přístupu víceúrovňového vládnutí. Tato perspektiva umožňuje překlenout tradiční dělení mezi výzkumem evropské integrace jako takové a výzkumem politických systémů jejich členských zemí a regionů. Konkrétním cílem projektu je zejména výzkum struktur a procesů decentralizace a regionálního vládnutí ve vybraných členských zemích a výzkum nových agend a strategií politiky a jejich aktérů v systému Evropské unie. Tomuto zaměření odpovídají tři tématické okruhy projektu: evropské politiky (policies), organizované zájmy (včetně lobbyingu), regionální politika (vč. její evropeizace).

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info