Project information

E-learningová podpora předmětu Statistika - vícerozměrné metody

Project Identification
FRVS/0478/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Na Fakultě sportovních studií MU je kurz statistiky součástí všech studijních programů a oborů. V nabídce jsou pouze předměty nabízející základní statistické postupy. Cílem projektu je vytvoření kurzu Statistika-vícerozměrně metody, který inovuje stávající předměty Základy statistiky a Statistika v kinantropologii. V tomto kurzu budou zpracovány čtyři oblasti vícerozměrné statistiky a to Multivariační analýza rozptylu, Regresní a korelační analýza, Shluková a Faktorová analýza. Výstupem bude soubor řešených příkladů, přístupný studentům na internetu formou e-learningového kurzu. Sbírka úloh bude doplněna nezbytným teoretickým základem (pojmy, vzorce, souvislosti, metody). Pro řešení je vybrán software Statistica 8.0 firmy Statsoft, ke kterému Masarykova univerzita vlastní multilicenci a který je legálně nabízen studentům k používání. Díky své mezioborovosti a univerzálnímu e-learningovému zpracování bude kurz nabízen všem magisterským a doktorským studentům (nejen) na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, v prezenční i kombinované formě studia.

Publications

Total number of publications: 1